AVISO LEGAL

  • DATOS DA EMPRESA

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, MAR DE  ESTRELAS  GLAMP  SLU infórmalle que se atopa inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña  T 3644,  F 10,  S 8,  H  C 56980, sendo os seus datos identificativos os seguintes:

Denominación social: MAR DE  ESTRELAS  GLAMP  SLU

C.I.F.:  B70544416

Domicilio: LUGAR DE XALLAS, 75 – 15270 CEE (A Coruña)

Correo electrónico a efectos de comunicación: hola@pandejuevo.com

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e MAR DE  ESTRELAS  GLAMP  SLU consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

  • CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O presente aviso legal regula o uso do sitio web www.pandejuevo.com (en diante, A WEB), do que é titular MAR DE  ESTRELAS  GLAMP  SLU.

A navegación pola web de MAR DE  ESTRELAS  GLAMP  SLU atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, con todo, MAR DE  ESTRELAS  GLAMP  SLU condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web ao previo enchemento do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a MAR DE  ESTRELAS  GLAMP  SLU, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a MAR DE  ESTRELAS  GLAMP  SLU e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a MAR DE  ESTRELAS  GLAMP  SLU ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obrigación.

  • POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES

MAR DE  ESTRELAS  GLAMP  SLU non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas na WEB e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.

MAR DE  ESTRELAS  GLAMP  SLU declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera danos que, aos usuarios da WEB, puidesen derivarse da navegación pola mesma. En consecuencia, MAR DE  ESTRELAS  GLAMP  SLU non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir o usuario.

  • USO DE COOKIES E DATOS ESTADÍSTICOS

Esta páxina web pode recoller datos dos seus visitantes por medio do uso de  cookies, onde se solicitará información persoal relacionada coa súa navegación. Para coñecer de maneira clara e precisa as  cookies que utilizamos, cales son as súas finalidades e como pode configuralas ou  deshabilitarlas, consulte nosa política de  cookies, no seu caso. 

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de  cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro.

  • PROTECCIÓN DE DATOS 

No caso de que na web recóllanse datos de carácter persoal, para máis información consultar a política de privacidade.